ตลาดสดเทศบาล

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa

บายพาส รร.เกษมการ์เด้น

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa

ถ.ศิริรัฐ หน้ารร.ทองธารินทร์

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่)

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPaABOUT SURIN.INFO