ตลาดสดเทศบาล

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa





บายพาส รร.เกษมการ์เด้น

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa





มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa





ถ.ศิริรัฐ หน้ารร.ทองธารินทร์

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa





สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่)

PM 2.5

μg/m3


อุณหภูมิ

oC


ความชื้น

% rH


ฝุ่น PM10 = μg/m3       ความกดอากาศ hPa







ABOUT SURIN.INFO